Het is PRIDE maand over heel de wereld! ?

Wat als we zouden vertrouwen op wat wij weten en waar we ons zelf bewust van zijn?

“PRIDE is about having an awareness of yourself with no judgement of yourself. When you are proud, you will trust you and not think there is anything wrong with you

If you are not willing to have pride in what you are able to do and be, then you must always see the wrongness in what you are doing and being.

You have to be willing to have pride in what you do or be and not negate what you do or be.”

~ Gary Douglas

“TROTS zijn is om een besef van jezelf te hebben zonder jezelf te veroordelen. Wanneer je trots bent vertrouw jij jezelf en denk je niet dat er iets verkeerd met je is.

Als je niet trots wilt zijn op wat je kan doen of zijn, zal je altijd gefocust zijn of wat er verkeerd is aan wat je doet of bent.

Je moet niet negeren wat doet en bent en bereid zijn om trots te zijn in wat je doet en bent.”

~ Gary Douglas, vrij vertaald door mij

Happy Pride! ???

Deze afbeelding is door veel mensen als verkeerd bestempeld – mede door de LGTBQIA cummunity -omdat het wel eens anti-LGTBQIA connotaties en betekenis aan zich verbonden zou kunnen hebben… het LGTBQIA-spook, als iets wat de wereld terroriseert…

Ik zie het anders en vind deze regenboog #HappyGhost best cool

Wat is het geschenk hierin?

Wat is jouw kijk op wat jij kan doen en zijn wat veroordeeld wordt door anderen?