Vandaag heb ik een flinke – en interessante – blog voor je

over Wilskracht

willen, ‘denken te moeten willen’, “wat wil ik nou”, bewijsdrang en blijkbaar alle zaken die vanuit het hart komen. 

Lees naar eigen hartelust… wellicht verklaart het ook iets voor jou, over jezelf en over anderen 🤗

“Welke nummers wil je zingen vandaag?” vroeg de host van de Drag-zang-avond in Rotterdam aan mij, twee weken geleden.

Backstage, half beeldig in de ‘drag stijgers’ wist ik me even hélemaal géén raad met die vraag.

“Eh… ik heb dít nummer, dát nummer, dit nummer, ik heb ook nog dat… en dat… én een medley van 3 nummers… én nog een andere medley van 4 nummers… is dat ok..?”

“Eh… ok…(?!?!) Waar wil je mee beginnen?”

“En… eh… eh………… geef me even…?!”

“Wat de F*CK wil ik zingen?” dacht ik, alsof ik helemaal alleen in een echo kamer stond zonder einde.

Een bizarre onzekerheid overviel me TOTAAL

In de kleedkamer spiegel zag ik mijn eigen ogen wilde, ingehouden paniek uitslaan, zelfs zichtbaar door de make-up heen

En op zich was dat ook niet zo vreemd…

Ik hoefde op zich ‘maar’ 3 nummers te zingen, had al 12 nummers meegenomen op mijn USB stick en was er al 3 dagen (eigenluk al een week) mee bezig. Uiteindeluck heb ik 2 nummers voor het eerste optreden laten klaarzetten én heb ik ter plekke geopend met een medley van 3 nummers, van 6-en-halve-minuut lang, na een eindeloze heen-en-weer met mezelf, zelfs nog tot de minuut voordat ik het toneel op ging.

De andere ‘meiden’ zongen ‘gewoon’ één nummer, van 2,5/3 minuten, met gemak en plezier… en ze waren duideluk verwonderd door mijn keuze.

De host ging halverwege kijken bij de DJ booth hoe lang het nog ging duren…

Ik stond erbij en ik keek er naar. 

Ik zag het schouwspel van mijn onbewuste bewijsdrang om een mooie opening te verzorgen – en géén idee wat ik nou ‘wilde’ zingen… dan maar openen met een medley van bijna 7 minuten?!?!

“tuurluk Merlino…”

“Wat WÍL ik…?”

“Wil ik dan niks ofzo…?!” 

Wilskracht, ik dacht éven dat het niet meer bestond, omdat mijn eigen leven getuigd dat dat voor mij geen motor is om dingen te doen, om leven in te blazen en om keuzes mee te maken.

Uren meetings heb ik gehad over wat ik wél of níet wil

Heb jij een vaste wil?

Kan jij dingen gedaan krijgen met jouw ‘wil’?

“Ik wil” komt vanuit wilskracht, ook wel “ik wil en zál [… vul in …]”

“Ik wil niet” ook.

Nou, ik “wil ook wel eens iets níet”, echter, ik ben er inmiddels achter dat dát níet komt vanuit ‘wilskracht’…

Ik was al een tijd gestopt met ‘willen’, om me ergens aan te ‘willen’ committeren en me daaraan te houden, omdat ik merkte dat ‘mijn wil’ uiteindeluck niets gedaan krijgt en als ik dan gekozen had om iets ‘te willen’, ‘mijn gekozen wil’ mij uiteindeluk alleen maar frustratie en uiteindeluk boosheid opleverde.

“Damn, ik wílde dit toch…?”

“Moet ik het nog harder ‘willen’…?!”

En het voelde NEP, alsof het geen grond had en hield – en alsof ik weer tegen mijzelf gelogen had.

Zelfs met alle keuze-tools van de wereld was ik wederom teleurgesteld in mijn eigen creatie en productie proces, wat geen stroom en ‘motivatie’ leek te hebben.

Ook durfde ik hoe langer hoe minder te ondernemen omdat mijn ‘commitments’ geen stand leken te houden.

Met andere mensen erbij kon ik soms wel ‘iets willen’ en dat ook in mijn lichaam voelen, wat er op leek dat ik iets ook daadwerkeluck zou kunnen volbrengen, totdat ik weer alleen was en er met tegenzin mee aan de slag ging.

Frustrerend… en niet alleen voor mij:

  • Als mijn keuze gebaseerd op ‘wél of niet willen’ toch wéér niet stabiel leek en wéér veranderde…
  • Als ik de energie niet meer merkte om een ‘belofte’ na te komen, of simpelweg vergat…
  • Dat ik niet graag achter andere mensen aan ren of in check om ze accountable te houden…
  • Dat het bij mij altijd gaat om het proces in plaats van het resultaat… want ik wist inmiddels dat ik mezelf in de vingers snij als ik bewijsbaar resultaat beloof…
  • Dat ik ontzettend gefrustreerd en zelfs wanhopig woedend kon zijn als ik een bepaald resultaat niet leek te behalen en nooit iets direct daarvoor kon pin pointen…
  • Dat ik altijd onzeker ben over mijn eigen prijs stellingen, want ook ik merk nog vaak de energie van “wat ben ik waard” of “willen mensen dit hiervoor betalen” – en nog meer gedachten in een dergeluck creatie process… die ik dankbaar eindeluk gespot heb
  • Dat ik eigenluk altijd over-lever, zeker als ik betaald wordt om iets te doen (en ook nog vaak zonder betaling, check m’n livestreams maar :P)
  • Het me vaak nog moeite kost om me in te houden om niet ‘even 5 minuten langer door te gaan’… “Merlijn,je mag ook stoppen hoor”

Willen…?

“WAT WIL IK nou eigenluck…?”

In mijn HD (Human Design) studie kom ik er achter dat pakweg 40% van de wereld bevolking een ‘gedefinieerde wil’ heeft, waar ze op kunnen bouwen.

Een ‘vaste wil’

Hoe fijn klinkt dat? 

Dat je kan zeggen, denken of voelen: “Ik WIL […dit…]“ en dat het dan ook lukt en komt

Linksom, rechtsom, het gáát gebeuren.

Dat komt voort uit het hebben van een ‘gedefinieerd hart centrum’, wat letterluk staat voor wilskracht en motivatie. Ook is het wat ze noemen een ‘motor centrum’, een aandrijvend ‘kracht centrum’ dat iets initieert en voortbeweegt. Voor sommige mensen is dit zelfs hun innerlucke autoriteit om keuzes te maken(!) wat ik, al zijn het er niet veel, al bij een paar mensen in aktie heb gezien.

“Wil ik dit wel of niet?” is dan dus níet eens iets dat zij zich afvragen. Zij zijn niet met het vinden of maken van wilskracht bezig en handelen gewoon natuurluck vanuit die kracht. Ze kennen niet anders dan dat die kracht consistent is voor hen.

Het zit – blijkbaar – in ‘het design’ van wie ze zijn en wat organisch z’n werk doet.

Ik had al lang een schemerig verschil gespot bij een paar andere mensen die ik ken, waaronder een paar waar ik mee gewerkt heb, die wél dingen gedaan krijgen met hun ‘wil’ en ook vooral helder zijn als ze iets ‘niet willen’ – en dat dat ook zo organisch lijkt te gaan voor hen!

Zonder moeite ‘iets wél of níet willen’ iets wat ik NOOIT bij mijzelf kon vinden.

Want… de rest – dus de andere 60%

– heeft een ‘OPEN wil’… waaronder ik 🙂

Lol! 🤯

In mijn bodygraph staat een WIT – niet ingekleurd – hart centrum, met één ‘poort’ die wél een kleurtje heeft, maar verder nergens aan vast zit, wat maakt dat dát centrum blijft functioneren als een ‘open’ centrum.

Open qua wilskracht en motivatie – en zo zeggen ze, dus niet ‘stabiel’ qua wilskracht en motivatie.

Wél staat zo’n ‘open wil’ voor hele andere kwaliteiten en wijsheid… maar er heerste eerder een gevoel van ‘gebrek’ dan van wijsheid 😅

nou…

OMG!

Dat verhelderde voor mij een HOOP frustratie van de afgelopen 38 jaar, plus na het zien van ruim 100 verschillende bodygraphs de afgelopen maanden, mét deze kennis, verklaarde het ook veel voor mij over de verschillende mensen waar ik mee werk en eerder mee gewerkt heb. Of andere mensen die ik simpelweg ken: familie, kennissen, geliefden.

Ook ben ik meer dan eens ‘harteloos’ genoemd 😆 waarvan ik me afvroeg waar dát nou weer vandaan kwam… waarna ik dat nog meermaals over mezelf gezegd heb… tegen anderen

Vaak om iemand die ‘hartstochteluck’ met mij aan de gang wilde, af te poeieren… 🙈🤪

Afijn…

Nu kan ik ook wel zien dat dat ‘harteloze’ aan kon haken bij iets waar ik zélf naar op zoek was.

Vastigheid waar voor mij geen vastigheid was… wat zich op zoveel manieren kan uiten

Hoe dan ook… wat ‘wil’ ik nou graag overbrengen met dit hele verhaal:

Is jouw HART centrum open of ingekleurd?

❤️🤍

Wat laat jouw bodygraph zien…?

Een ‘gedefinieerd hart centrum‘, met een stabiele ‘wil’ kan zich ook uiten als ‘ego’. De paar mensen die ik ken, die dit centrum gedefinieerd hebben, hebben vaker hun gerieven geuit, over dat ze kritiek krijgen op hun ‘ego’ in relatie tot anderen, dat ze overkomen als egoïstisch, dat ze ‘te veel’ druk zetten door ‘hun wil of zin door te drijven’.

Als ik dat nu zo bekijk, heeft dat alles te maken met een groot verschil in de werking daarvan per individu én met een persoonlijk perspectief op de uiting van die wilskracht in het moment.

Krachtig

Makkeluk ook trouwens, omdat op jezelf te betrekken als jouw natuurlucke WIL intimiderend overkomt op iemand die een OPEN wil heeft! Of andersom…

Gedefinieerd hart centrum peeps heb ik ook vaak hun beklag horen doen over mensen met “geen ruggengraat” of “die niet weten wat ze willen”… wellicht een open hart centrum…?

De mensen die ik ken met een ‘open wil’ ervaren vaak dezelfde dingen die ik eerder beschreef. Veel merken een onbewuste bewijsdrang of onzekerheid in wat ze wel of niet willen, wát exact voor hun diensten en producten te vragen, te bezwijken onder andermans ideeen, of ze behalen nooit de resultaten waarvan ze besloten hebben dat ze die moeten bereiken…

wat eigenlijk altijd leidt tot frustratie, boosheid, verbittering of teleurstelling:

de ‘niet-zelf’ uitingen van alle 5 energie types.

Veel komen wel weer verder en op gang als dat beetje ‘niet-zelf’ weer weg geshift is, echter gaan ze er meestal nog steeds vanuit dat ze iets moeten ‘willen’! Of dat ze niet op zichzelf kunnen vertrouwen en toch moeten presteren.

Ja… GEEN WONDER als je ‘niet-zelf’ leeft in je ‘willen’ en in de ondernemerschap van jouw leven!

Ook interessant om te kijken in wat voor gezin je opgegroeid bent

Dit vond ik zelf eerst heel intens en daarna moest ik er om lachen… ik kom blijkbaar uit een gezin waarin NIEMAND een gedefinieerd WIL/HART centrum heeft! Alle 4 hebben een open hart centrum waar ieder op zich mee heeft leren omgaan, de één fijner dan de ander, en sommige zaken zijn nog steeds niet helder of in ‘niet-zelf’, want blijkbaar kan een niet erkend open hart centrum zich ook uiten in een hoop fysiek en psychologisch gedoe.

Ik moet erkennen in deze setting is NIEMAND volledig empowered in het gebied van ‘wil’ en er zijn best wat conflicten uit voort gekomen, zich vaak uitend in bewijsdrang en onzekerheid door ondergewaardeerd voelen.

Opeens kon ik zien hoe de verschillen zich uitte en uiten en ik ben nog steeds gefascineerd.

Hoe vaak heb jij ‘open hart’ mensen gezien met een heel erg OPGEPOMPTE wil of motivatie… die geen stand houdt en onnatuurluk aan doet…?

Je hoeft hun bodygraph waarschijnlijk niet eens te zien…

Een ‘OPEN wil’ is geen stabiele wil.

Wat is de kracht in de ruimte van een open wil?

Ik bedoel, wat zou het zijn als je wéét dat je – met een open hart centrum – NIETS te bewijzen hebt aan ‘jouw waarde’…? Al voelt het wellicht wél zo…?

Wat zou het zijn als je weet van jezelf en van anderen of ze wel of niet iets zullen leveren op afspraak of belofte…? (en wéten hoeft geen verwijt te worden… just saying 😆)

Wat zou het zijn als je voor jezelf wéét of ‘willen’ iets voor jou is – om te willen…? (Lol)

Wat zou het zijn als je weet waar jouw keuzekracht vandaan komt? En om die ook in jouw lichaam te voelen, te herkennen…?

Én, waar je die keuzekracht ook vooral níet hoeft te gaan zoeken of ‘creëren’…?

Vanaf woensdag ga ik de 9 Human Design Centra uitpakken

De krachten, de ‘waar-zelf’ en ‘niet-zelf’ thema’s, de wijsheid, de openheid…

Na de Livestream van gisteren de verschillende ‘keuze-maak’ autoriteit per centrum, heb ik gekozen om zelfs dát mee te gaan nemen!

Waarom…? Eerluck, ik vind keuzes maken die kloppen voor JOU wellicht wel het belangrijkste van zelf-empowerment. Ook deint iedereen daar uiteindelijk op mee

Wat is er voor jou om op te vertrouwen aan wat gedefinieerd én open is aan jou, door te weten wat de centra in jouw bodygraph laten zien…?

Wat is de kracht in jouw ‘ontwerp’?

Wat is de wijsheid in jouw OPENheid…?

Voorbij aan ‘willen’, WEET ik dat ik dit iedereen onder de aandacht wil brengen.

Ik ben de content al een tijd aan het samenstellen omdat ik zie hoe essentieel het wordt en IS om jezelf – en jouw lichaam – te kennen en te vertrouwen met de keuzes die je maakt

mét en zonder de uitdagingen van het leven.

Én dat het vitaal is om de andere invloeden waar je in jouw keuze processen mee te maken hebt te herkennen.

Wat is jouw eigen ‘keuze-maak-autoriteit’ als het gaat om keuzes en beslissingen maken?

EN nee… het is hoogstwaarschijnluk níet je hoofd…

Welke keuze-maak-autoriteiten hebben de mensen waar jij – in jouw leven en business – mee te maken hebt…?

Als je mee wilt doen kan je je hier aanmelden

Het gaat werkeluck episch zijn!

(zal het…? 🤪😆🥳)

Nu staan er 5 Calls op de planning – en ik meld het maar vast:

misschien worden dat er meer… want er is veel te verkennen én erkennen!

En als je niet mee gaat in deze uitgebreide verkenning (en verheldering) hoop ik dat je iets gehad hebt aan deze blog!

Op jouw empowerment!

* OPEN * hartelucke groet,

🤍

Merlijn

Ps: Jouw Bodygraph met basis kenmerken kan je hier opvragen een downloaden!