[:nl]

Wie is Merlijn?

merlijn-smile-close-up

Photo: Isabeau Bosscher©

Merlijn is internationaal bekend om zijn zachtaardigheid en zijn energieke, krachtige en levens veranderende facilitering. Zijn 15 jaar aan professionele ervaring raakt veel gebieden: dans, beweging, stem, muziek, stretching, het pragmatisch bewustzijn en welbevinden van Mind, Body en Spirit.

Merlijn gebruikt zijn hele wezen, lichaam en dans- en bewegingsachtergrond om mensen uit te nodigen naar hun eigen grootsheid. Zijn lichtheid, humor, praktische en magische benadering heeft vele levens veranderd en hij heeft veel mensen geïnspireerd naar meer toelating en vriendelijkheid met hun lichamen. Voor dit laatste is hij meer dan dankbaar.

Als professioneel danser en zanger verscheen Merlijn in veel dans- en musical shows in Europa, onder meer in Cats, Chicago, La Cage Aux Folles, West Side Story and Wicked. Vaak voerde hij ook de supervisie in deze producties uit.

Na zijn afstuderen aan Codarts, Rotterdamse Dans-Academie ontving hij de prestigieuze Fulbright Scholarship Award. Hij is geschoold door The Alvin Ailey School, Jacob’s Pillow, Broadway Dance Centre en door veel professionele Theater- en Dansscholen.

Merlijn is er trots op een gecertificeerde Access Consciousness™ Facilitatior te zijn. Hij spreekt, faciliteert classes, persoonlijke sessies en workshops waaronder zijn eigen ‘Toveren met Pijn en Blessure’ en The Magic of Moving Your Body’. Merlijn is co-host bij de ‘Conscious. Body. Movement.’ Radio Show, die mensen inspireert hun eigen plezier van belichaming te ontdekken.

Merlijn over zichzelf

Merlijn Grass cropped“Door veelzijdige werkzaamheden en persoonlijke ontwikkeling heb ik met veel methodes voor fysieke en psychologische ondersteuning en verandering kennis gemaakt.

In het theater ben ik werkzaam geweest als allround uitvoerend artiest en supervisor. Ook heb ik als coach en docent -toekomstig- artiesten en collegae begeleid, op artistiek en persoonlijk vlak.

De afgelopen 6 heb ik met Access Consciousness® een geheel nieuw spectrum van mogelijkheden aangeboord.
Psychologische uitdagingen zoals trauma verwerking, verslaving, stress en burn-out zich tot specialisme hebben ontwikkeld.

Op lichamelijk vlak, heb ik me in grote mate toegelegd op de behandeling van pijn en trauma in het lichaam en het herstel van van -dans- en sport- blessures.
Het lichaam is fenomenaal, zelfstandig functionerend en levendig op zich.
Mijn interesse voor het menselijk lichaam heeft zich doorlopend verder ontwikkeld en verbreed.

In mijn visie en elke is elk lichaam en elke psyche anders en is er geen algemene rechte lijn in wat juist of onjuist is.
Ik voorzie mensen graag van een gezonde wederopbouw die lichaam en geest ondersteunt, met een aanpak die werkt voor de persoon in kwestie.

Inmiddels ik heb al met veel mensen mogen werken de meer mogelijkheden kiezen.
Waar ik mensen toe in staat wil stellen is om vanuit eigen kracht te functioneren en te zijn, zodat een ieder zelf de teugels in handen heeft en van het leven kan genieten.
Een ander functioneren met veel meer gemak, harmonie en eenheid, in plaats van ongemak en beperkingen.
Verandering bewerkstelligen die werkelijk werkt.”

Merlijn over Access Consciousness™

“Ik zie bewust zijn een heel aards concept: zonder oordel bewust zijn van alles en iedereen om je heen.

De tools en technieken van Access Consciousness™ gaan in mijn ervaring voorbij aan alles wat deze realiteit tot nu te bieden heeft. Deze technieken veranderen en elimineren in een handomdraai angst, trauma, ongrijpbare emotionele blokkades, fysieke onmogelijkheden en al het andere wat onveranderlijk lijkt.
Verandering op en mate waar niemand het echt over heeft in deze realiteit.

Wat als we allemaal uit moleculen, ruimte, energie en bewustzijn bestaan?
Wat als alles veranderlijk is? Zelfs het ‘onveranderlijke’?

Het is wellicht wat eigenaardig en bizar… en het werkt. Snel, effectief en in veel gevallen blijvend.

Ik zou dit niet beoefenen en promoten als ik niet achter deze benadering en manier van werken zou staan.
Getrouw aan wat er gaande is voor elke persoon als individu.
Voortdurend in de vraag, met kijk op de mogelijkheden.

Merlijn Wolsink - Portrait by Isabeau Bosscher®

Photo: Isabeau Bosscher ©

Wat als er oneindige mogelijkheden zijn?
Voorbij aan wat je je eerder voor kon stellen?

Wat kan ik bijdragen aan jou?”

Klik hier voor Contact of om een Afspraak te maken.[:en]merlijn-smile-close-upThrough quite some years of broad working experience and personal development I have touched on many modalities that provide support and change on physical en psychological level.

In theatre I have worked as an all-round performing artist and supervisor. As a coach and teacher I have supported -future- artists and colleagues on an artistic and personal level.

In recent years I have tapped into a whole new spectrum of possibilities.
My work field has broadened itself dynamically; psychologic challenges such as dealing with trauma, addiction, stress, fear and burn-out developed itself as a specialty, with great results.

Looking at the Body, I have majorly focussed on treating pain and trauma in the body and recovery of -dance- and sports- injuries.
The body is phenomenal, with a life of it’s own.
My interest for and knowledge of the body has kept on broadening and developing itself continuously.

In my point of view every body and being is different. I like to provide healthy recovery that supports body and spirit, with an approach that works and that is truthful for the person in case.

So far I have had the honor of working with many people that choose more possibilities.
What else is possible?
I like to enable people to become and to be self empowered, so every single person leaving my practice or classroom has the joystick of their own life, to enjoy it even more.
Another way of functioning with much more ease, harmony and unity, rather than discomfort and limitations.
Providing change that works and lasts.

Access Consciousness®

Being conscious is a very earthy concept to me: being aware of everything and everyone around you without judgment.

In my perspective, the Access Consciousness® tools and techniques go beyond everything that this reality has to offer until this point. These techniques can change and eliminate fear, trauma, unreachable emotional blockades, physical ‘impossibilities’ and many other things that seem to be unchangeable in a heartbeat.
Change on a level that no one really talks about in this reality.
Change that doesn’t just stop with a nice concept of what could be and which can be applied in many practical ways.

What if we all are made out of molecules, energy, space and consciousness?
What if everything is changeable? Even the ‘unchangeable’? 

It might be a little weird and wacky… and it works. Quick, effective and lasting in most cases.
I would not practice and promote this if i would not stand with this approach and way of working.
Truthful to what is going on for every person individually.
Continually being in the question, looking at possibilities.

What if there are infinite possibilities?
Beyond what you can imagine?

What can I contribute to you?

Merlijn Wolsink
Access Consciousness® Practitioner
Access Bars® & Body Process Facilitator
Click here to Contact or to book a Session

[:]