Access Clearing Statement™ – POC & POD

Werkelijk Loslaten

Access Consciousness™ gebruikt een hele coole tool om de energie van beperkingen en blokkades te veranderen en om ‘lading’ ervan af te halen: de Access Clearing Statement

‘Right, Wrong, Good, Bad, All 9, POC, POD, Shorts, Boys, POVADs and Beyonds™’ of simpelweg ‘POC & POD’ *
(*onderaan de pagina vind je meer informatie over het openbaar en zakelijk gebruiken van de Access Clearing Statement™)

Deze is gemaakt door Gary Douglas, de grondlegger en creator van Access Consciousness®

Bezoek de officiële website van de Access Consciousness Clearing Statement

Dr. Dain Heer & Simone Milasas uitleg van de Access Clearing Statement

Deze youtube video kun je bekijken met Nederlandse ondertiteling. Klik op het wieltje, ga naar instellingen en kies voor Nederlands.

Wat is de Clearing Statement? Merlijn legt het hier uit
.

Hoe was Merlijn’s eerste ervaring met de Clearing Statement?

Dain Heer van Access Consciousness met een proces voor meer gemak en helderheid!

De Access Clearing Statement is als een Toverstaf

Heb jij ooit gewild om alles te kunnen veranderen door het simpelweg te vragen om te veranderen? Dat doet de Clearing Statement.

De Clearing Statement is een afkorting voor vele pagina’s aan clearing materiaal die we gebruiken om verschillende energieën te ‘clearen’, op te lossen, of klaren, te “POD en POC-en”

POC & POD

POC staat voor ‘Point Of Creation’ – Punt van creatie: daar waar het ‘zaadje’ van je probleem geplant is, in welk leven dan ook.

POD staat voor ‘Point Of Destruction’ – Punt van vernietiging: alles wat je hebt gedaan om de ‘dorenstruik’ die het zaadje veroorzaakt heeft in stand te houden.

In een notendop: Door middel van een vraag roep je de energie of het gevoel allereerst op. Dan spreek je de volledige Clearing Statement uit, voor kort gebruik je: “POD en POC”, en vraag je de energie om direct terug te gaan naar het punt van creatie. Daar waar het ‘zaadje’, van de vaak onbekende bron, ooit geplant is. Met de Clearing Statement vraag je dan om daar de beperking op te laten lossen, het ‘zaadje’ uit de grond te trekken.

Je kunt dit zien zien als een stofzuiger die de energie die je oproept, opzuigt.

Werkelijk Loslaten door te ‘Vernietigen en Ontcreëren’

Waarom vernietigen en ontcreëren..?

Waarom hetzelfde blijven creëren of eraan vast houden als het je beperkt?
We ontcreëren en vernietigen dus niet de situatie of waar we het over hebben. We nemen de energetische lading weg en neutraliseren deze zodat de te veranderen situatie kan veranderen. Afgezien van de informatie. Zo ontstaat er ruimte om een nieuwe keuze te maken en je kan wat je ‘cleart’ altijd weer opnieuw kiezen.

Het ‘vernietigen en ontcreëren’ en ‘POC & POD-en’ van energieën is de sleutel om deze werkelijk los te laten en te veranderen.

Hoe gebruik je de Clearing Statement?

Soms zit je al midden in de energie van een gedachte, gevoel, emotie of herinnering. Het voelt beperkend en niet vrij. Als je dit graag lichter wilt maken of de lading op wilt lossen, dan kan je de Clearing Statement gebruiken!

Zeg dan, in jezelf of hard op:

‘Alles wat dit is, vernietig en ontcreëer ik nu.
Right & Wrong, Good & Bad, POC & POD, All 9, Shorts, Boys, POVADs & Beyonds’.

Of simpelweg: ‘Alles wat dit is: POC en POD’

Je kan ook een vraag stellen over de beperking of blokkade om zoveel mogelijk energie op te roepen. Die vraag behoeft geen antwoord, we willen alleen de energie ervan omhoog halen die de vraag of het onderwerp oproept.

Je zou jezelf bijvoorbeeld kunnen vragen: “Wat heb ik besloten over … (kwestie of probleem)… dat ik heb?”.
Je hoeft er niets over te zeggen of te denken, en voel de energie die opkomt (hoe het ‘voelt’).
Zeg dan, in jezelf of hard op:

‘Alles wat dit is, vernietig en ontcreëer ik nu.
Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD, All 9, Shorts, Boys, POVADs and Beyonds’.

Of vaak zeggen we ook simpelweg ‘ “POC en POD” deze energie ‘.

Je kan dit meerdere malen doen omdat er soms meerdere lagen zijn. Merk hoe het anders aanvoelt of de energie veranderd nadat je dit gedaan hebt.
Zo verander en meester je zelf je energiehuishouding.

Haal je gedachten uit de weg en laat de energie het werk doen

Deze Tools zijn ontworpen om je denkende, logische brein te omzeilen. Als je het met je gedachten had kunnen uitvogelen had je dat wellicht al lang gedaan!

Ook al versta je de Clearing Statement niet en begrijp je cognitief niet wat het doet, je hoeft het ook niet te begrijpen om er praktisch en pragmatisch mee te werken. Het werkt als je hem gebruikt.

EN je hoeft NIET te weten waar je zaadje geplant is/zit!

In meerdere talen gebruikt men de Clearing Statement in het Engels omdat deze zo ontworpen is en makkelijk en snel werkt.

Volledige Nederlandse uitleg Clearing Statement

Hier is een uitgebreide uitleg over wat de afkorting van de Clearing Statement precies inhoud en wat we oplossen, “clearen” op energetisch niveau.

Right & Wrong, Good & Bad, POC & POD, All 9, Shorts, Boys, POVADs & Beyonds
of:
Juist & Verkeerd, Goed & Slecht, POC & POD, Alle 9, Shorts, Boys, POVADs & Beyonds

Right, Wrong, Good, Bad – Staat voor alles en overal waar je je mee geïdentificeerd, verbonden of ingestemd hebt, of je verzet of gereageerd hebt op iets wat Goed of Verkeerd, Juist of Slecht was. Zelfs het denken dat iets goed is houd je vast op dezelfde plek en snijd je af van het vermogen om je bewust te zijn van alle andere (oneindige) mogelijkheden en keuzes die we tot ons beschikking hebben.

POC – (Point Of Creation) – Punt van creatie: waar een gedachte, gevoel, oordeel, waarneming, beslissing of besluit, gedraging, projectie, verwachting etc. begonnen is.

Dus daar waar het zaadje van je ‘probleem’ geplant is.

POD – (Point Of Destruction) – Punt van vernietiging: waar een gedachte, gevoel, oordeel, waarneming, beslissing of besluit, gedraging, projectie, verwachting etc. je schade heeft toe gebracht om datgene wat je wilt “clearen” in stand te houden.

Dus alles wat je hebt gedaan om het onkruid wat het zaadje veroorzaakt heeft en je tuin verziekt in stand te houden.

All 9 – Staat voor alle 9 lagen die we aanspreken in deze energetische schoonmaak.

De uitgebreide versie van “All 9” staat voor:

1 – Hoe hebben we dit goed, juist, perfect en correct of verkeerd, fout, slecht, verschrikkelijk, gemeen en vals gemaakt?
2 – Hoe verkleint dat ons?
3 – Hoe maakt dat ons absoluut, totaal, onherroepelijk, oneindig, compleet en eeuwig zinloos/nutteloos?
4 – Wat zijn de beloningen die dit goed, juist, perfect en correct of fout, slecht, verschrikkelijk, gemeen en vals maken?
5 – Welke keuzes hebben we gemaakt en maken we?
6 – Welke creaties creëren de verplichtingen en beloftes aan de creatie van onze beperkingen?
7 – Hoeveel beperkingen van dimensionaliteit houden dit in stand?
8 – Hoeveel controle, definities, beperkingen, vormen, structuren, belangen, lineairiteiten, concentriciteiten van jou houden dit in stand?
9 – Wat wil je niet vernietigen dat dit in bestaan houdt?

Shorts – Afkorting (“Shortspeak”) voor de betekenis ervan. Wat is er zinvol en zinloos aan dit? Wat is is hier de straf en de beloning voor? Wat betekend het voor ons? Hoe maken we het zinloos? Waar straffen we en martelen we onszelf voor in relatie ermee? Wat is daar de beloning voor? Hoeveel lagen en geen-lagen hebben we in verband ermee? Hoe veel zinloos bla bla hebben we in relatie met…?

Boys – We denken vaak dat we voor het oplossen van problemen de lagen moeten afpellen tot waar de oorzaak en oplossing van ons probleem zit. Zoals het afpellen van een ui. Wat als dat proces je zelfgenezende vermogen in de weg staat omdat je nooit tot de kern lijkt te komen?

Wat als je het ‘probleem’ meer als bellenblazen ziet. Wanneer er een bel uiteenspat vormt er zich een andere, en nog een, en nog een. De enige manier om de bellen te laten stoppen met vormen is door te stoppen met blazen.

Dus, in plaats van je probleem te zien als het afpellen van een ui, waarom niet gewoon de energie elimineren die de bellen blijft blazen, zodat je het niet langer in stand houdt?

De bellen zijn “Boys in the Hood” genoemd. Nu is dit afgekort naar “Boys”.

POVADs – Alle standpunten die je vermijdt en verdedigt die dit in bestaan houden.
(all Points Of View you are Avoiding and Defending that keeps this in existence)

Beyonds – Doorgaans een sensatie of gevoel, zelden een emotie of gedachte. Een moment dat je adem stokt of je hart lijkt te stoppen. Een “Oh My God” moment, voorbij aan geloof, realiteit, verbeelding, begrip of denkbeeld, waarneming, rationalisering, vergiffenis en alle andere vormen van “voorbij aan …”

Elke Clearing werkt door…

Elke keer als je één van deze (zelfgecreëerde) beperkingen oplost met de Clearing Statement, los je dezelfde beperkingen op voor nog duizenden andere mensen. Al deze mensen waarmee je verbonden bent in dit leven en in vorige levens, komen bij elkaar uit op in ieder geval 350,000 mensen. Als jij verandert, profiteren zij daarvan mee op energetisch niveau.

De hele planeet wordt lichter als jij je blokkades en opgelegde beperkingen los laat en zo draagt elke clearing en keuze bij aan bewustwording.

Voor meer over de Clearing statement, kun je ook de officiële website bezoeken.

Het openbaar en zakelijk gebruiken van de Access Consciousness™ Clearing Statement en de Access Consciousness™ Tools

De Access Consciousness™ Clearing Statement is een vastgelegd handelsmerk van Access Consciousness™ (® voor de Verenigde Staten, ™ voor andere landen buiten de VS).

Gebruik deze Tool in eerste instantie voor jezelf! Als je hier openbaar en als ondernemer of facilitator mee aan de slag wilt en/of het voor eigen Calls en producten wilt gebruiken zijn daar vanuit Access Consciousness richtlijnen aan verbonden. Voor online gebruik voor intro Calls oid. is het vereist dat je een Choice of Possibilities Class gevolgd hebt en CFMW ‘status’ hebt. Om betaalde producten en eigen class te maken waar je de Clearing Statement in gebruikt is het vereist dat je Access Consciousness Certified Facilitator bent en dat is niet zonder reden. Op www.accessconsciousness.com kan je er meer over lezen.