Missie

Mensen in inspireren om hun eigen talenten en gaven te erkennen, herkennen en gebruiken, zodat ze vanuit hun eigen kracht verder kunnen ontwikkelen, helen en een magischer bestaan kunnen creëren.

Visie

Ware Magie komt kijken als je het leven en bestaan gaat zien als voortdurende creatie…
Wat creëer jij? Onbewust keer op keer hetzelfde? Of bewust iets anders?

Als jij welwillend bent te erkennen dat alles in jouw leven jouw eigen keuze en creatie is, ben jij in staat om alles te veranderen. Jouw visie creert jouw realiteit, niet anders om.

Elk oordeel, besluit, leugen of ‘waarheid’ die je ooit ergens, bewust of onbewust, aangenomen of waar gemaakt hebt, weerslaat zich in jouw leven, lichaam en in je toekomst.

Een ding voor mij staat als een paal boven water: er is niks mis met jou of met je lichaam. Er is nooit iets mis met jou geweest en er zal nooit iets mis met jou zijn. Oordeel is de voornaamste leugen van deze realiteit die ons ervan weerhoudt om ons eigen grootheid te erkennen en onszelf te zijn.

Verandering vanuit mogelijkheden, niet vanuit oordeel. Als er iets niet voor je werkt, dan kun je dat veranderen.
Hoe wordt het beter dan dat?

Ik doe geen Magie op jouw. Dat draagt niets bij aan jouw bewustzijn en zelfversterking.
 Mijn doelstelling is empowerment en inspiratie. Mensen versterken in hun eigenheid, potentieel en bewustzijn. We creëren samen de Magie, zodat jij het kunt Zijn en dat verder kunt ontplooien.

Als jij de grootste energie in jouw leven bent… Is er dan iets wat jij niet kan veranderen?
Dus… wat zou jij willen veranderen?

Methode

Access Consciousness Centrum de Roos

Alle goede coaches hebben een toolkit met praktische en pragmatische manieren om te veranderen wat niet werkt.

Ik gebruik Access Consciousness® omdat het snel, gemakkelijk en dynamisch werkt – in veel gevallen zelfs als de kernoorzaak onbekend is!

Access Consciousness® biedt tools, technieken, processen en vragen om fysieke, energetische en emotionele patronen te veranderen, als bij Toverslag…

Je kunt dit ook allemaal zelf leren… om…

Jouw Eigen Tovenaar te Zijn

Lees meer over Merlijn
Coachingsgesprek & Energie Clearing Sessie
Lichaamsbehandeling
Ervaringen van anderen

Klik hier voor Contact of om een Afspraak te maken.

HANDS ON, BIJWOORD:

Actief, praktisch, pragmatisch en effectief
Actie ondernemen en verandering tot stand brengen
Met gebruik van handen

(TO) ACCESS, WERKWOORD:

Toegang verkrijgen tot, beschikbaar maken
Benadering, binnengaan, intrede maken
Informatie verwerven

Vision

I offer recovery, empowerment and change based on non-judgment and possibilities.
In my point of view, the acknowledgement and recognition of one’s own potential, talents and abilities is which enables people to create a phenomenal magical life and a different reality. In whatever of life.

You and your body work together in this reality. A clear and grateful communication with your body is required to lead a great life, so it can support you and you can support it in recovering from injuries and other symptoms.

A safe and familiar environment is essential for one to step out of the comfort zone, into new possibilities.
I’d love to offer that thought consultation, treatment or training.

What if nothing that’s happening in your life is what it seems?
What if your “weakness” is actually your strength and talent?

Method

All good coaches have a toolkit of practical and pragmatic ways to change whatever is stuck or not working.
I use Access Consciousness® because it is fast, easy and it works dynamically – in most cases even if you don’t know what the core issue is.

Access Consciousness® has tools, techniques, processes and questions to open up to possibilities and to change physical, behavioral, emotional and energetic patterning, as if by Magic…

You can learn how to do this yourself, to…

Unleash Your Own Wizard

Read more about Merlijn
Click here for Change
Click here to Contact or to make an Appointment

HANDS-ON [HANDZ-AWN] ADJECTIVE

Active, Practical, Pragmatic and Effective (APPE)
Taking action and effectuating change
Using hands

ACCESS [AK-SES] NOUN

Approaching, entering or allowing entry
Obtaining, retrieving or acquiring information
To gain access to; make accessible or available